muzyka-zycia

Temat: dieta sportowców
Dieta: Dieta sportowców Dieta powinna być zróżnicowana w zależności od tego, dla kogo jest układana i w jakim okresie czasu ma być stosowana. Na wygląd diety mają wpływ takie czynniki, jak: wiek i płeć adresata diety, jego charakter pracy, rodzaj ponoszonego wysiłku, pora roku, czy strefa klimatyczna zamieszkiwania. Skoro tak wiele czynników ma wpływ na rodzaj diety, musi być oczywistym, że dieta ... trzy poniższe czynniki: uwarunkowania genetyczne, technika sportowa, żywienie. Spośród nich około 50 % sukcesu przypisuje się sposobowi żywienia sportowca. Ogólne zasady diety dla sportowców nie odbiegają zasad zdrowej diety dla wszystkich obywateli. Sportowcy powinni posiadać bardzo urozmaiconą dietę, w miarę możliwości składającą się z produktów najwyższej jakości o łatwo przyswajalnych związkach pokarmowych. Dieta sportowca powinna zawierać około 70 kcal energii na każdy ... dostarczonej energii, co daje dawkę od 7 do 13 g/kg masy ciała, tłuszczów pozostałą część, przy czym trzecią część tłuszczów powinny zajmować tłuszcze pochodzenia roślinnego. Poszczególne dyscypliny sportu są zaklasyfikowane do grup sportów pod względem obciążeń treningowych. Oto klasyfikacja dyscyplin sportowych zaproponowana przez Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu w poradniku “Żywienie w sporcie wyczynowym”: dyscypliny wytrzymałościowe - maraton, biegi długie i średnie, chód, gry zespołowe, dyscypliny siłowo-wytrzymałościowe - wioślarstwo, kolarstwo szosowe, łyżwiarstwo powyżej 1500 m., biegi narciarskie, pływanie 200 - 1500 m., dyscypliny szybkościowo-siłowe - biegi krótkie do 400 m., skoki, łyżwiarstwo do 1000 m., pływanie do 400 m., saneczkarstwo, gimnastyka, dyscypliny siłowe - rzuty, pchnięcia, podnoszenie ciężarów, boks, judo, zapasy. Mimo, że sporty walki, takie jak judo, boks i zapasy są ... odżywczych w dziennej racji pokarmowej zawodników o masie ciała 70 - 75 kg (Szubra Tadeusz i inni “Żywienie w sporcie wyczynowym, jadłospisy i odżywki"”- Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe KF i S, Warszawa...
Źródło: sakura.fora.pl/a/a,127.html